Vapaus ja vastuu

Vapaus tuo ensimmäisenä mieleen sotiemme uhrauksilla saavutetun itsenäisyytemme. Meillä on mm. sananvapaus, kokoontumisvapaus, mielipiteenvapaus. Vapautta on myös koulun kesäloma tai asuntovelan viimeisen erän maksaminen.

Vapaus korostuu myös puolueohjelmissa. Vasemmistoliitto kertoo perusarvoikseen tasa-arvon, vapauden ja kestävän kehityksen. ”Vapaus on jokaisen ihmisen yksilöllisyyden ja koskemattomuuden kunnioittamista”. SDP korostaa vapautta, tasa-arvoa ja solidaarisuutta. Vapaus tarkoittaa ”jokaisen ihmisen oikeutta elää omaan elämäänsä ja tehdä omia valintojaan”. Vihreäpuolue kirjaa arvoikseen vastuun, vapauden ja välittämisen: ”Ihmisellä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan.” Keskustapuolueen arvoluettelossa on vastuullinen vapaus, jossa ”ihminen on vastuussa omista tekemisistään ja valinnoistaan ennen kaikkea itselleen. Hän kantaa vastuuta ja ottaa huomioon myös toiset.” Perussuomalaisten periaateohjelmassa mainitaan yksilön ja sananvapaus. Sininen puolue ”luottaa suomalaiseen ihmiseen ja hänen kykyynsä kantaa vastuuta ja nauttia vapautta.” Kristillisdemokraatit määrittelevät: ”Ihmisen vapaus ja vastuu nivoutuvat erottamattomasti yhteen. Jokaisella on oikeus kehittää itseään, ajatella ja uskoa vapaasti, tuoda mielipiteensä ja vakaumuksena sekä parantaa omaa ja yhteistä hyvinvointia. Vapaus tuo mukaan vastuun itsestä ja muista ja lopulta koko yhteiskunnan hyvinvoinnista.” Savo-Karjalasta puuttuva RKP kiteyttää ihmiskäsityksensä ”vastuulliseen vapauteen, jossa jokainen vastaa omasta elämästään ja jokaisella on myös vastuu muista yksilöistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä”.

Kokoomuslaiseen vapauteen kuuluu aina vastuu. Ihminen vastaa omista valinnoistaan ja niiden seurauksista. Vastuullisuutta on se, että ei käytä omaa vapauttaan muita tai heidän vapauttaan loukaten. Vastuu lähimmäisistä, yhteisöstä ja ympäristöstä kuuluu myös vapauteen.

Politiikassa on kysymys arvoista. Vapauden ja vastuun lisäksi tärkeää on mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa jokainen voi sivistää ja kehittää itseään, pärjätä ja edetä elämässään ja tavoitella onnellisuutta. Suomea on kehitettävä demokraattisesti avoimeksi ja kansainväliseksi. Tulevaisuuteen tulee katsoa myönteisellä uteliaisuudella. Ihminen kykenee kekseliäisyytensä avulla, tietoa, tiedettä ja teknologiaa hyödyntäen, löytämään ratkaissut ongelmiin, ja sivistys auttaa ihmistä toimimaan oikein.

Joukkueurheilu ja pukukoppielämä ovat muovanneet ajatteluani: joukkue tulee aina ensin. Menestys vaatii, että jokainen kokee olevansa tärkeä osa joukkuetta ja on valmis panostamaan yhteisen päämäärän eteen. Näin se on kansakuntanakin. Jokaisen pitää pystyä kokemaan olevansa mukana ja parhaansa yrittäen hoitaa ”oma ruutunsa”.

Kaikki puolueet uskovat ihmiseen ja vapauteen. Suomea pitää kehittää yhteisiä arvoja korostaen ja vastakkainasettelua välttäen. Meidän tulee nauttia, mutta myös kantaa vastuuta, vapaudestamme, hyvinvoinnistamme ja suomalaisesta elämäntavastamme. Jokaisella on yhtäläinen ihmisarvo. Kaveria ei jätetä.