Teemat

Ihmiselle on tärkeintä, että saa apua ja hoitoa, kun sitä tarvitsee. Jokaiselle tarvitsevalle pääsyn sote-palveluihin, ei juuttumista jonoihin. Olen ehdolla, koska haluan varmistaa, että hallinto on kevyttä, joustavaa ja tehokasta, ja organisaation toiminta ja johtaminen mutkatonta ja sujuvaa.

Ihmiselle on tärkeintä, että saa apua ja hoitoa, kun sitä tarvitsee. Toissijaista on se, kuka palvelun tuottaa. Jokaiselle tarvitsevalle pääsyn sote-palveluihin, ei juuttumista jonoihin. Tämä onnistuu parhaiten monituottajamallilla, jossa yritykset ja kolmas sektori toimivat julkisen sektorin, hyvinvointialueen, rinnalla kumppaneina ja tasavertaisina palveluiden tuottajina täydentäen julkista palvelutuotantoa.

Valtion keskeinen tehtävä on taata ihmisten turvallisuus. Mahdollistetaan pelastus- ja hoito- ja sosiaalityön ammattilaisia menestymään ja jaksamaan työssään paremmin muokkaamalla työntekemisen ja sen tukirakenteet kannustaviksi ja joustaviksi. Hyvinvoivat ammattilaiset takaavat hyvinvoinnin myös asukkaille.  Ihmisen on saatava apua hädän hetkellä. Pelastustoimi on oltava organisoituna niin, että pelastajat ehtivät paikalle nopeasti ilman turhaa viivettä, sairaan tai onnettomuuteen joutuneen on saatava oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja ihmisten ylipäänsä apua ja tukea erilaisissa vaikeuksissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ammattityö on aina syytä jättää ammattilaisille. Palomies, pelastaja, palomies, lääkäri tai hoitaja ei tarvitse poliittista tai hallinnollista ohjausta päivittäisessä työssään. Näiden ammattilaisten työ vaatii kuitenkin ympärilleen tukitoimia ja myös tehokkaan hallinnon. Tarvitaan palkanmaksua, kirjanpitoa, koulutusta, vuoro- ja lomasuunnittelua, edunvalvontaa, tarvikkeiden ostoja, laskutusta, ruokahuoltoa, tilojen ja laitteiden ylläpitoa jne. Näistä asioista jonkun pitää päättää. Olen ollut erilaisten valtakunnallisten, maakunnallisten, kaupungin ja yksityis- ja kolmannen sektorin organisaatioiden johtotehtävissä kymmeniä vuosia ja vastannut hallinto-, talous- ja henkilöstöasioista niin työntekijänä kuin luottamushenkilöjohtajanakin.  Olen ehdolla, koska haluan varmistaa, että hallinto on kevyttä, joustavaa ja tehokasta, ja organisaation toiminta ja johtaminen mutkatonta ja sujuvaa.

Päätöksentekoon tarvitaan lisää osallistamista. Tätä edellyttää jo lakikin. Vanhus-, nuoriso- ja vammaisneuvosto tulevat asiantuntijaeliminä mukaan, mutta myös varsinaiseen päätöksentekoon tarvitaan valtuuston ja hallituksen lisäksi lautakuntia, joilla on todellista päätösvaltaa. Samalla tulee valmisteluun osallistaa henkilökuntaa aiempaa enemmän.

Maakuntaveroa ei tule ottaa käyttöön. Kuntasektori on pystynyt aina tuottamaan palvelut tehokkaammin ja vaikuttavammin kuin valtio.