Hyvinvointia asukkaille

Joensuu on hyvä kaupunki elää. Kaupungin tärkein tehtävä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista.
Hyvinvoinnin jakaminen on mukavaa. Sen mitoittaminen voimavaroihin on haastavampaa. Pitäisikin keskittyä siihen, kuinka jaettavaa kasvaa. Se kasvaa kun alueen yritykset menestyvät ja työllistävät ihmisiä. Kun ihmiset ponnistelevat kartuttaakseen omaa hyvinvointiaan, he samalla maksavat veroja, joilla palvelut ylläpidetään, ja toisaalta kuluttaessaan lisäävät toimeliaisuutta ja elinvoimaa kaupunkiin.

Parhaat päätökset syntyvät eri tahoja ja intressiryhmiä kuunnelleen ja päättäjien yhteistyöllä. Niitäkin on kaupungissamme tehty paljon. Pari esimerkkiä.

1.Siun Sote on hieno osoitus kuntayhteistyöstä

Maakunnallinen toimija tarvitaan turvaamaan palvelut myös kaupunkikeskustan ulkopuolella, vähäväkisissä ja taloudelliselta asemaltaan heikommissa kunnissa. Kuntayhteistyön vahvan tahtotilan ansiosta Joensuun kaupungin johdolla on luotu esimerkki koko maalle, kuinka hallinnollisesti tulee organisoida terveydenhuolto vapaaehtoisesti nykyisen lainsäädännön pohjalta kuntien yhteistyön pohjalta.

2. Aseman seudun uudistus tekee aseman alueesta modernin ja toimivan.

Kaupungin kriittisiä menestystekijöitä on saavutettavuus. Tarvitaan sujuvat ja monipuoliset liikenneyhteydet. Syväsataman ja väylien jatkuva kehittäminen on auttanut yrityksiä alueella menestymään. Nopeat Itäradat ovat kaukainen haave, mutta onnistuneesti on saatu Joensuun aseman uudistus liikkeelle. Työ on vielä kesken, mutta hankkeen tavoitteena on toimiva matkailukeskus aivan kaupungin ytimessä.

3. Mehtimäen urheilupuisto

Kaupunkiin kuuluvat tapahtumat ja tohina.  Ilosaarirockin lisäksi Joensuun on maineikas urheilukaupunki. Joensuun Areenan ympärille on rakennettu hieno urheilupuistokokonaisuus.  Harrastajien lisäksi alue palvelee mm. Joensuun Mailan ja Joensuun Katajan huikeita menestystarinoita, joille on luotu poikkeuksellisella yritysmaailman tuella upeat puitteet jatkuvaan menestykseen valtakunnan kärjessä.