Pohjois-Karjala menestyy, kun Suomi menestyy

Olen ehdolla eduskuntaan 14.4.2019 järjestettävissä eduskuntavaalissa Savo-Karjalan vaalipiiristä Pohjois-Karjalan ja Joensuun ehdokkaana.

Suomi menestyy ainoastaan työtä tekemällä. Myös Pohjois-Karjalan elinvoimaisuus vahvistuu ainoastaan, mikäli työpaikkakehityksemme on myönteinen.  Yhteiskunnan palvelut rahoitetaan veroeuroin. Veroja maksavat työssäkäyvät ihmiset sekä menestyvät yritykset. Työpaikkoja syntyy kestävästi ainoastaan kannattavan yritystoiminnan varaan. Tarvitaan siis elinkeinomyönteistä ja markkinoihin uskovaa ilmapiiriä niin maakunnassamme kuin koko maassakin.

Suomi menestyy kansainvälistymällä. Euroopan Unionissa on paljon kehitettävää, mutta Suomen menestyksen kannalta liittymien EU:iin on ollut menestystarina, etenkin monien vientiä tekevien yritystemme kannalta. Samalla Suomen ankkuroituessa läntiseen Eurooppaan on maamme turvallisuuspoliittinen asema vahvistunut.

Suomi on maailman turvallisin maa. Turvallisuus syntyy arjessa. Vanhusväestön on tunnettava kaupungin kadut ja kylänraitit turvallisiksi kulkea, lapsien kouluympäristön ja – matkan tulee olla mutkaton ja turvallinen. Kansainvälisen paineen vuoksi myös rajavartiolaitoksen ja poliisien määrärahoja ja hlöstömäärää on maltillisesti nostettava.

Suomi menestyy vain mikäli osaamisemme on korkeaa tasoa. Tämä edellyttää sen, että huolehdimme koulutusjärjestelmästämme. Varhaiskasvatus ja peruskoulu muokkaavat asennetta koulunkäyntiä kohtaan, ammattillisen koulutuksen tulee antaa perustaitojen lisäksi valmiudet oppia uutta, yliopistojen ja korkeakoulujen tulee luoda pohjaa innovaatioiden ja huippuosaajien syntymiselle. Tämä vaatii myös työnjakoa eri laitosten välillä. Itä-Suomen yliopiston kehittäminen molemmilla kampuksilla tulee olla alueen edunvalvonnan kärjessä.

Lähestyin Sinua, koska uskon että jaamme saman suuntaiset ajatukset Suomen ja maakuntamme kehittämisestä.

Toivon, että voit olla mukana tukemassa kampanjaani viemällä viestiä eteenpäin.