Nyt on oikea aika kääntää Savo-Karjalan talous ja elintaso nousuun!

Savo-Karjalassa on elon merkkejä niin kauan kuin täällä on työtä ja yrittäjyyttä. Ne luovat keskeiset menestymisen mahdollisuudet, sillä työ luo hyvinvointia. Suomi menestyy vain olemalla avoin ja kansainvälinen yhteiskunta, jossa saa yrittää. Maa, jossa saa menestyä mutta myös maa, jossa epäonnistumisista ei rangaista. Olemme vahvasti ankkuroituneet läntisen maailman arvoihin. Näitä arvoja meidän tulee vaalia. Suomalainen elämänmeno ja elämäntapa ovat ainutlaatuisia.

Myös Savo-Karjalassa tulee panostaa yritysten menestysmahdollisuuksien säilyttämiseen. Menestyneet paikalliset yritykset ovat taanneet ja takaavat jatkossakin menestyksemme.  Nämä yritykset tulee pitää elinvoimaisena ja kasvavina sekä luoda edellytyksiä myös uusille toimijoille.

Yksi keskeisiä menestystekijöitä on toimivat liikenneyhteydet. Tarvitaan toimiva lentoliikenne Eurooppaan ja maailmalle, nopea raideyhteys eri puolille Suomea ja turvallinen tieverkosto.

Toisena haasteena on työvoiman saatavuus. Tämän nosti esiin myös Perheyritysten liitto hiljattain julkaistuissa vaalitavoitteissaan. Tarvitsemme lisää osaavaa työvoimaa pitääksemme yritykset toiminnassa. Tämän takaa joustavuus työmarkkinoilla, lupaprosessien sujuvoittaminen ja työnteon kannattavuuden lisääminen. Sukupolven- ja omistajanvaihdoksia pitää sujuvoittaa.  Tämä yhdistettynä sujuviin investointilupaprosesseihin takaa yritystoiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Alla tiivistettynä Kokoomuksen tavoitteet työllisyyden ja yrittäjyyden parantamiseksi, jotka tarvitaan myös täällä Savo-Karjalassa.

•  Parannamme suomalaisen yrittäjyyden edellytyksiä. Varmistamme yrityksille kannustava, vakaa ja ennustettavan toimintaympäristön ja verotuksen. Helpotamme investoimista Suomeen sekä varmistamme sujuvat lupaprosessit.

•  Parannamme suomalaisten yritysten vientimahdollisuuksia. Jatkamme EU:n sisämarkkinoiden syventämistä ja kansainvälisen kaupan vapauttamista Suomen vientimahdollisuuksien edistämiseksi. Vähennämme riippuvuutta diktatuureista.

•  Toteutamme reilun kilpailun ohjelman. Puramme markkinoille tulon esteitä, lisäämme yritysten välistä kilpailua, kevennämme sääntelyä ja puramme tarpeettomia normeja kuluttajahintojen laskemiseksi.

•  Laitamme koko Suomen liikenneyhteydet kuntoon. Toimivat yhteydet Suomen sisällä ja Suomesta maailmalle ovat edellytys talouskasvulle ja huoltovarmuudelle. Lyhennämme tie- ja raideverkon korjausvelkaa sekä huolehdimme meri- ja lentoyhteyksistä. Kehitämme nopeampia raideyhteyksiä ja edistämme raideliikenteen kilpailua.

•  Otamme kiinni digitalisaation ja datatalouden mahdollisuuksista. Vauhditamme kasvua edistämällä erityisesti pk-yritysten dataosaamista ja digitalisaatiota sekä investointeja nopeisiin yhteyksiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Huolehdimme maanlaajuisesta tietoliikenneinfrastruktuurista. Parannamme julkisia palveluita digitalisaation avulla ja avaamme julkisen sektorin dataa tukemaan uusien innovaatioiden syntymistä.