Netti

Tuli oli aikoinaan ihmisten palvonnan kohde. Sen hallintaan ottaminen on historiassa eräs ihmisen merkittävimmistä kehitysaskeleista.

Internet eli netti on loputtomien aliverkkojen ja palvelimien muodostama maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko. Sana ”internet” tarkoittaakin ”verkkojen välinen”. Internetin kautta voi tavoittaa nopeasti satoja miljoonia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Verkosta löytyy uutisia, viihdettä, ohjelmia, kuvia, videoita ja musiikkia sekä rajattomasti erilaista tietoa. Verkossa voi myös käydä kauppaa, tehdä ostoksia, suorittaa varauksia ja hoitaa pankkiasioita jne. Kukin voi perustaa nettiin omia sivustojaan ja julkaista nämä koko maailman nähtäväksi. Verkossa voi myös levittää väärää tietoa, huudella puskista, sulkeutua omaan kuplaansa ja möyhytä tolkuttomasti tai huijata ihmisiä tekaistuilla profiileilla.

1980-luvulla kotitietokoneista alkanut digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Tämä on poistanut myös erilaisia rajoituksia kansalaisten vuorovaikutuksesta yhteiskunnan kanssa. Digitalisaatio muovaa myös suomalaista yhteiskuntaa uusiksi. Se auttaa meitä löytämään uusia liiketoimintamalleja yrityselämään, mutta myös entistä toimivampia ja joustavampia tapoja tuottaa palveluita. Digitalisaation ansiosta kansalaiset päätyvät julkisten palveluiden keskiöön ja esim. seniorien elämää voidaan tukea älykkäillä terveyspalveluilla, lasten oppiminen voi osaltaan tapahtua virtuaaliympäristöissä ja julkista liikennettä pystytään hyödyntämään kaikki toimijat yhdistäen. Meillä on erilaisia tarpeita elämämme eri vaiheissa. Parhaimmillaan digitalisaatio auttaa meitä läpi elämän.

Suomi on lähellä maailman kärkeä julkisissa sähköisissä palveluissa. Suomalaisilla on tutkimusten mukaan EU-maiden paras digiosaaminen. Kehitystä on ainakin yritettävä viedä eteenpäin kansalaisista lähtien. Digi arkeen -neuvottelukunta toimii yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Tarkoitus on kuulla käyttäjiä, kansalaisia, kun palveluita kehitetään.
Sattuvasti neuvottelukunnan puheenjohtaja on Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä. Mikään teknologia ei korvaa ihmistä. Tarvitsemme toinen toisiamme, vuorovaikutusta, välittämistä, huolenpitoa, läheisyyttä ja rakkautta.

Diginatiivilla tarkoitetaan nuorta, joka on aloittanut tietotekniikan käytön jo lapsuusiässä. Tästä seuraa se, ettei arkaile kokeilla ja käyttää uusia sovelluksia, appeja, koska on tottunut digitäyteiseen elämään. Nuoret löytävätkin netistä tietoja niin viihteestä ja urheilusta kuin historiasta ja maantieteestäkin ja oppivat pelatessaan englannin kieltä. Lukutaidon huonontuessa sekä selkä- ja silmävaivojen lisääntyessä on pakko olla kuitenkin myös huolissaan, kun nuoriso liimaantuu puhelimiinsa, padeihinsä ja peliruuduilleen muun maailman ympäriltään pois sulkien. Vanha sananparsi sanoo: ”Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä.” Sama pätee nettiin.