Kolmessa tunnissa Helsingistä Kuopioon ja Joensuuhun

Sanomalehti Karjalainen kertoi tänään 13.12. VR:n kotimaan kaukoliikenteen matkamäärien kasvaneen tähän mennessä viisi prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vaalipiirin keskuskaupungit – Kuopio ja Joensuu – olivat eniten matkamääriään kasvattaneiden joukossa. Kuitenkin tällä hetkellä Itä-Suomen kaupunkien – kuten Iisalmen, Kuopion, Varkauden, Pieksämäen ja Joensuun – saavutettavuus junalla on merkittävästi heikompi Länsi-Suomeen verrattuna.

Panostaminen Itärataan on panostamista koko itäiseen Suomeen. Kolmen tunnin matka-aika Kuopiosta ja Joensuusta parantaisi laajasti alueen saavutettavuutta ja lisäisi niin elinkeinoelämän edellytyksiä kuin oppilaitosten houkuttelevuutta. Nopea junayhteys Helsingistä tukisi myös kasvussa olevien matkailukohteiden, kuten Tahkon, Kolin ja Bomban vetovoimaa ja kannustaisi uusiin investointeihin.

Nopea Itärata olisi tarpeen jo ilmastosyistä. Aivan kaupunkien ytimeen vievät junayhteydet tarjoavat lentomatkustajille varteenotettavan vaihtoehdon, kunhan matka-aika raiteilla saadaan lyhennettyä kolmeen tuntiin.