Diesel

Dieselillä käy noin joka kolmas auto Suomessa. Vapaa liikkuminen on ihmisen perusoikeus.  Useimmille meistä tuon perusoikeuden toteuttaminen kotipaikkakunnallakin tarkoittaa liikkumista autolla. Auto on välttämätön useille suomalaiselle jo arjen pyörittämisen takia. Autolla mennään töihin, kauppaan, lääkäriin, sukulaisiin jne. Lisäksi kuljetetaan lapsia hoitoon, kouluun ja harrastuksiin. Maamme henkilöliikenteestä n. 90 % ja tavaroista lähes 70% liikkuu maanteillä.  Junalla pääsee kohtuudella liikkumaan maamme isoimpien kaupunkien välillä, mutta pinta-alaltaan laajojen maakuntien sisällä ainoa järkevä liikkumistapa on auto. Tätä faktaa ei muuksi muuta edes lisääntyvä tietoisuus ilmastonmuutoksestakaan.

Dieselveron poistamiseksi on aloitteita ja adresseja. Ajatus on oikean suuntainen ympäristön kannalta, tuottaahan dieselmoottorit merkittävästi vähemmän hiilidioksidia kuin bensamoottorit. Suomalaisten autojen keski-ikä on varsin korkea eli n. 12 vuotta. Syitä voi olla monia, yksi niistä varmasti korkea autovero. Liikenteen päästöjä voidaan vähentää edistämällä autokannan uudistumista niin, että yhä useampi henkilöauto toimii vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli). Uudistamisen on oltava taloudellisesti mahdollinen niin yhteiskunnalle kuin yksittäisille ihmisillekin. Sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintaan sekä autojen kaasu- ja etanolikonversioon onkin tulossa tukea.

Sähköautot lienevät tulevaisuutta. Näiden merkittävä lisääntyminen vaatii akkutekniikan parantamista sekä merkittäviä kannustimia. Litiumioniakulla liikkuva sähköauto on päästötön, mutta sitä ei akun valmistaminen ole. Valmistuksen yhteydessä syntyy valtavasti hiilidioksidipäästöjä. Kuluttajan kannalta hyvä asia on se, että akkujen hinnan on arvioitu putoavan lähes 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Sähkön lisääntyvä kulutus ei asiantuntijoiden mukaan sekään ole muutoksen este.

Helsingissä autoilu on maalaisjärjen puutteessa tehty hankalaksi. Taustalla on suuri illuusio autottomasta kaupungista. Tämä on johtanut siihen, että autot seisovat ruuhkissa saastuttamassa. Liikennejärjestelyjen tulee mahdollistaa siirtyminen paikasta toiseen turhia pysähtelemättä. Pitkien etäisyyksien maakunnissa liikenteen edistämiseksi on huolehdittava myös alemman tason tiestön kunnossapidosta. Kertaheitolla ei kaikkia osuuksia voida kunnostaa, mutta laitetaan tieverkko Savo-Karjalassa kuntoon, vaikka tie kerrallaan.

Junaliikenne on nykyarvioissa ympäristöystävällisin tapa ihmisten liikkua. VR:llä on käytössään niin diesel- kuin sähkövetureitakin. Dieselvetureita tosin ei ole hankittu enää 2000-luvulla. VR Group on tilannut 80 ympäristöystävällistä ja energiatehokasta Vectron-sähköveturia, jotka ovat kaikki käytössä suunnitelman mukaan vuonna 2026. Kaikki maamme kaupungit ja alueet ovat heränneet vaatimaan nopeampia junayhteyksiä. Kilpailu raidehankkeista on kova, ja Itä-Suomesta onkin löydettävä turboahdetun dieselin vääntöominaisuuksilla varustetut edunvalvojat yhteisesti edistämään kolmen tunnin Itärataa.

Timo

Julkaisen helmikuussa aakkosblogia. Blogitekstien tarkoituksena on tarkastella yhteiskunnallisia asioita ja toisaalta kertoa jotain henkilökohtaisempiakin juttuja – hieman kirjaimesta ja fiiliksestä riippuen