Burana

Burana on tuttu lääke kipuun ja särkyyn sekä flunssaan ja kuumeeseen. Onpa joskus tuttu sairaanhoitaja suositellut sitä ja lasin maitoa otettavaksi seuraavan aamun pelastukseksi pitkän illan päätteeksikin. Buranaa saa nykyään vain apteekista ja rajallisen määrän kerrallaan. Itsehoitolääkkeitä kuitenkin suunnitellaan asteittain lisättäväksi myös kaupan valikoimiin.

Suomessa on reilu 600 apteekkia. Apteekkiliikettä voi Suomessa harjoittaa vain Fimean myöntämällä apteekkiluvalla. Luvanvaraisuus onkin paikallaan, sillä lupaan liittyy useita velvoitteita, joista tärkein on lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen. Sen sijaan voi kysyä, miksi apteekkilupien määrä on rajoitettu. Kilpailusta yleensä hyötyvät kuluttajat ja kysyntä määrää tarjonnan määrän. Saatavuutta kilpailu luonnollisesti lisää myös terveydenhuollossa. Tarpeet kasvavat väestön ikääntyessä ja medikalisaation edetessä. Uudet hoitomuodot auttavat ihmisiä elämään parempaa elämää ja kauemmin. Lääkärien tarve kasvaa sekin tulevaisuudessa. Koulutusmääriä onkin lisättävä etenkin Itä-Suomen yliopistoon Kuopioon.

Päänsärkyä päättäjille on aiheuttanut viime päivinä vanhustenhoidon hoitajamitoitus. Ensi tulivat yksityisten hoitolaitosten vakavat laiminlyönnit julkisuuteen. Tutkivat journalistit löysivät jatkoksi ongelmia myös julkisen sektorin toiminnassa. Kunnat tuottavat palveluita itse, mutta sen lisäksi kunnat järjestävät palveluita ostamalla niitä yrityksiltä ja järjestöiltä. Tilaajana kunnan tehtävä on valvoa, että laatu palveluissa on riittävä. Palvelun tuottaja haluaa ansaita hyvän maineen saadakseen lisää asiakkaita – eli jokainen alalla pysyvästi toimiva palveluntuottaja pyrkii hoitamaan palvelut moitteetta. Tiukka budjetti pakottaa etsimään tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat. Riski on, että työ käy väärän mitoituksen vuoksi liian kuormittavaksi tekijöilleen. Hoidon laatu heikkenee jos tuottajalla ei ole tarpeeksi rahaa käytössään tai henkilökunnan ammattitaito, motivaatio tai voimavarat ovat heikolla tasolla.

Ratkaisuksi on vaadittu hoitajamitoitusta kirjattavaksi lakiin nykyisten suositusten sijaan. Kuvitellaan, että asia ratkeaisi poliittisella päätöksellä. Luonnollisesti laki ohjaa toimintaa suositusta vahvemmin, mutta henkilökunnan palkkaaminen vaatii lisää rahaa. Jokainen palveluntarjoaja – yksityinen tai julkinen – lisää kaikki uudet velvoitteet veloituksiinsa. Rahallinen panostus vanhustenhoitoon onkin itse asiassa tärkeämpi asia kuin hoitajamitoitus. Yksilöllinen arviointi olisi vaikuttavinta, mutta ilmeisesti mitoituksen yleisellä nostollakin osa epäkohdista on poistettavissa.

Suomalaiseen turvalliseen yhteiskuntaan kuuluvat saavutettavissa olevat laadukkaat lääkäri- ja hoitopalvelut sekä asiantuntevat apteekkarit proviisoreineen varmistamassa vaikuttavien lääkkeiden saatavuuden. Netistä löydettävien hoito-ohjeiden ja marketin hyllyltä saatavan Buranan lisäksi tarvitsemme tulevaisuudessakin hoitoalan ammattilaisia – ihmisiä – meistä huolehtimaan.

Timo

Julkaisen helmikuussa aakkosblogia. Blogitekstien tarkoituksena on tarkastella yhteiskunnallisia asioita ja toisaalta kertoa jotain henkilökohtaisempiakin juttuja – hieman kirjaimesta ja fiiliksestä riippuen.