Aapinen

Aapinen on tiettävästi ensimmäinen suomenkielinen kirja (v .1543). Aapista on käytetty ennen kaikkea harjoittamaan ihmistä lukemaan ja kirjoittamaan mutta myös ymmärtämään lukemaansa. Lukutaito ja ns. yleiset oppimisvalmiudet ovat kaiken oppimisen ja opiskelun kannalta keskeisiä. Tärkein näistä on halu oppia.

Suomi on ollut viime vuosikymmenten ajan koulutuksen mallimaa monessa mielessä. Ennen kaikkea heikoimmat oppijatkin on onnistuttu pitämään kohtuudella mukana. Suomen tulevaisuus rakentuu osaamisen varaan. Varmistaaksemme menestymisen kansainvälisessä kilpailussa on koko koulupolun – aina varhaiskasvatuksesta tohtoriopintoihin –  oltava aukottomasti laadukas.

Alkutaival varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa tulee olla turvallinen ja kannustava. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutus takaa ammattilaiset kasvatus- ja opetustehtäviin. Taito- ja taideaineiden opettajien koulutus tuottaa alueelle myös paljon henkistä vireyttä ja toimintaa. Suomen laajimman ja monipuolisimman opettajakoulutuksen vahvistaminen vaatii jatkuvaa saumatonta yhteistyötä Joensuun kaupungilta normaalikoulujen kanssa.

Peruskoulu järjestetään tulevinakin vuosina pääsääntöisesti kuntien toimesta lähikouluissa, mutta myös isommissa yksiköissä. Lasten vanhempien toiveiden ja kysynnän mukaan myös vaihtoehtoiset koulut kunnallisten rinnalle ovat tervetulleita. Vanhemmilla ja myöhemmällä iällä myös oppilailla tulee olla mahdollisuus valita koulujen ja oppiaineiden välillä.

Kaupungistumisen myötä toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus tulee vahvasti keskittymään kaupunkeihin, etenkin Joensuuhun ja Kuopioon. Kaupunkilukioiden ainetarjontaa tulee laajentaa ja panostaa ammatillisen koulutuksen laatuun käytännön lähiopetusta lisäämällä. Perustaidot sekä oppimisen eväät ja asenne työtä kohtaan annetaan ammattiopistoissa, mutta työnantajan tulee huolehtia perehdyttämisestä ja työpaikkakohtaisesta koulutuksesta.

Itä-Suomen ylipisto on alueen henkinen valo. Yliopiston molempia kampuksia tulee vahvistaa aloituspaikkoja lisäämällä. Myös sijaintikaupunkien rooli yliopiston ja ammattikorkeakoulujen menestymiseen on olennaista mm. opiskelijoiden asunto- ja liikennekysymysten ratkojina. Savonian ja Karelian keskinäistä yhteistyötä sekä ylipiston ja työelämän kanssa yhteyksiä tiivistämällä taataan ammattikorkeakoulutuksen elinvoimaisuus.

Olen seurannut jo lapsena opettajan arkea, koska äitini Kaarina oli ruotsin kielen opettaja.  Myöhemmin toimiessani noin kymmenen vuoden ajan Joensuun kaupungin koulutuslautakunnan puheenjohtajana kouluhallinto ja monet opettajien mutta myös vanhempien ja lasten ongelmat tulivat tutuiksi. Vanhemmilla on vastuu lastensa kasvattamisesta. Kaikki perheet eivät kuitenkaan jaksa tai osaa tätä vastuuta kantaa ja kasvatustyö kaatuu liikaa opettajien niskaan. Opettajat ovat jaksaneet toistaiseksi tätä taakkaa kantaa, mutta kehitys on pysäytettävä tukemalla perheitä ja vanhempia kasvattajina. Mikael Agricolan Abckirian viitoittamalla oppimisen tiellä lasten ja nuorten parissa toimiville opetustyön ammattilaisille toivotan voimia ja iloa!

Timo

 

Julkaisen helmikuussa aakkosblogia. Blogitekstien tarkoituksena on tarkastella yhteiskunnallisia asioita ja toisaalta kertoa jotain henkilökohtaisempiakin juttuja – hieman kirjaimesta ja fiiliksestä riippuen.